Tuesday, November 18, 2014

Dimitris Alexandrou by Nicolas Aristidou
Greek model Dimitris Alexandrou at Elite Paris is photographed by Nicolas Aristidou in a pair of white H&M briefs for Un homme, un slip.
Shop underwear at Luisa Via Roma | SSENSEOki-ni | CRUISE


   

No comments: