Wednesday, January 4, 2017

Christos Artemiou by Stavros Christodoulou
Greek tattooed model Christos Artemiou is photographed by Stavros Christodoulou in the sexy beach story "The Voyeur".
+ Shop swimwear at Luisa Via Roma | Oki-ni | Amazon


No comments: